Υπηρεσίες
Διαιτησία
ΔιαιτησίαΕκτός από την εμπειρία σε αντιδικίες, η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία σε Διαιτησίες στις οποίες έχει μετάσχει προς υποστήριξη των πελατών της, είτε αυτές διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο είτε στο πλαίσιο του International Chamber of Commerce.