Η εταιρία “Χριστιανός και Συνεταίροι”, μετά την κατάρτιση γνωμοδότησης επί της έκτακτης εισφοράς για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανέλαβε σειρά υποθέσεων κατά του ανωτέρω μέτρου ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, οπότε αναμένεται πλέον και η έκδοση των πρώτων αποφάσεων.