Στις 18.11.2009 διεξήχθη ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση F-30/08, με αντικείμενο την αποκατάσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ζημίας φυσικού προσώπου, λόγω αθέμιτης εμπλοκής του στο σκάνδαλο της Eurostat το 2003.

Επί της ανωτέρω αγωγής, την οποία κατέθεσε και υπεράσπισε η εταιρία μας, αναμένεται πλέον η έκδοση απόφασης.