Στις 14 Ιουνίου 2010 διεξήχθη ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προφορική διαδικασία στην υπόθεση Τ-416/05, η οποία αφορά προσφυγή των Ολυμπιακών Αερογραμμών περί ακυρώσεως της αποφάσεως C (2005) 2706 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με φερόμενες κρατικές ενισχύσεις υπέρ της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Με την προσφυγή των Ολυμπιακών Αερογραμμών, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από την εταιρία μας, συνεκδικάσθηκαν και οι προσφυγές της Ολυμπιακής Αεροπορίας – Υπηρεσίες, καθώς και του Ελληνικού Δημοσίου κατά της ίδιας ως άνω απόφασης της Επιτροπής, ενώ η Αεροπορία Αιγαίου (Aegean) παρενέβη στις δύο πρώτες υποθέσεις προς υποστήριξη της απόφασης της Επιτροπής.

Όσον αφορά την υπόθεση των Ολυμπιακών Αερογραμμών, τίθενται σημαντικά ζητήματα εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου κρατικών ενισχύσεων, καθώς και επαρκούς αιτιολογίας της αποφάσεως της Επιτροπής, τα οποία, όπως υποστηρίξαμε, καθιστούν την απόφαση της Επιτροπής ακυρωτέα. Η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου αναμένεται να δημοσιευθεί εντός του έτους.