Η εταιρία «Χριστιανός & Συνεταίροι» υποστήριξε με επιτυχία προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (υπόθεση υπ’ αριθ. 56759/08), το οποίο στις 3 Μαΐου 2011 έκρινε ομόφωνα ότι η μη αναγνώριση από τα ελληνικά δικαστήρια αμερικανικής απόφασης υιοθεσίας από μοναχό συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του υιοθετουμένου τέκνου.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την υπ’ αριθ. 17/2008 απόφασή της είχε απορρίψει αίτημα αναγνώρισης της αμερικανικής απόφασης υιοθεσίας από μοναχό, με την αιτιολογία ότι η υιοθεσία από μοναχό αντίκειται στην ελληνική δημόσια τάξη.

Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η άρνηση αναγνώρισης της απόφασης υιοθεσίας παραβιάζει το δικαίωμα του υιοθετουμένου τέκνου στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή (άρθρο 8 ΕΣΔΑ), συνιστά δυσμενή διάκριση του υιοθετουμένου σε σχέση με τα φυσικά τέκνα (άρθρο 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 ΕΣΔΑ) και παραβιάζει το δικαίωμα στην περιουσία (άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου), καθώς και το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη (άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ).