Το Γενικό Δικαστήριο, με απόφαση που εξεδόθη στις 12 Ιουλίου 2012, απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της αποφάσεως F-30/08 του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δια της οποίας η Επιτροπή είχε υποχρεωθεί στην αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που προκάλεσε σε π. ανώτατο υπάλληλο της Eurostat, εμπλέκοντάς τον αθεμίτως στο «σκάνδαλο της Eurostat» το 2003. Την υπεράσπιση της ανωτέρω υπόθεσης, όπως και της παρούσας αναίρεσης, είχε αναλάβει η εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι».

Το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε με την απόφασή του και τους οκτώ λόγους αναιρέσεως που προέβαλε η Επιτροπή (πλάνη περί το δίκαιο, ανεπαρκής και εσφαλμένη αιτιολογία, ζητήματα προθεσμιών, μη προσβολή του τεκμηρίου αθωότητας από την απόφαση περί κινήσεως πειθαρχικής διαδικασίας, μη ύπαρξη «κατάφωρης παραβίασης» ως προς την εξωσυμβατική ευθύνη της Επιτροπής, εσφαλμένη εκτίμηση του Δικαστηρίου ΔΔ ως προς το καθήκον αρωγής, μη ευθύνη της Επιτροπής για τις διαρροές στον Τύπο). To Δικαστήριο σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της ΕΕ όρισε επαρκώς τα κριτήρια που έλαβε υπόψη για να εκτιμήσει ex aequo et bono το ύψος της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από τις ενέργειες της Επιτροπής (απόφαση περί κινήσεως πειθαρχικής διαδικασίας και από τις διαρροές εμπιστευτικών πληροφοριών) και ότι, δεδομένων των κριτηρίων που ορθώς έλαβε υπόψη, το εν λόγω Δικαστήριο δεν υπέπεσε σε πλάνη επιδικάζοντας το ποσό των 90.000 ευρώ ως ηθική βλάβη.

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των επιχειρημάτων που προέβαλλαν οι διάδικοι, το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως και καταδίκασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.