Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο προορίζονται για γενική ενημέρωση και μόνο και δεν συνιστούν νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Η δικηγορική εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι» δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και γενικότερα από την πρόσβαση και πλοήγηση σε αυτόν.

Η δικηγορική εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι» δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητα άλλων διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων στις οποίες παρέχει πρόσβαση (links) ή οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στη δική της. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουμε τον κίνδυνο ή την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους και γενικότερα από την πρόσβαση και πλοήγηση σε αυτούς.