Η εταιρεία και ο Καθηγητής Β. Χριστιανός διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε Διαιτησίες στις οποίες έχει μετάσχει προς υποστήριξη των πελατών της, είτε αυτές διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο είτε ενώπιον διεθνών fora, όπως το International Chamber of Commerce (ICC) και το London Chamber of Commerce (LCC). Έχουν επιδικαστεί περισσότερα από 800 εκατομμύρια ευρώ σε υποθέσεις όπου νομικός παραστάτης ήταν ο Καθηγητής Β. Χριστιανός και η εταιρεία.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Καθηγητής Β. Χριστιανός έχει συμμετάσχει ως διαιτητής σε πλείστες διαιτησίες.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει εμπειρία σε διαδικασίες δικαστικού και εξωδικαστικού συμβιβασμού ενώπιον εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών αρχών και δικαστηρίων, όπου το ζητούμενο είναι η ανεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης προς το συμφέρον του πελάτη.

Η εταιρεία έχει επίσης εμπειρία στη νομική υποστήριξη εταιρειών στο πλαίσιο της διαδικασίας συμβιβασμού (Negotiated Resolution Agreement – NRA) της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Δημοσιεύσεις:

Καθηγητής Β. Χριστιανός:

  • «Η θέση της Εμπορικής διαιτησίας στο δικαιοδοτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», σε Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, έκδ. Α. Ν. Σάκκουλα, 2006, σελ. 2077-2098
  • Έννοια διεθνούς δημόσιας τάξης σε σχέση με διαιτητική απόφαση στον τομέα του φυσικού αερίου (2011)