Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση αναίρεσης C- 111/22P: Δεκτή η αναίρεση υπαλλήλου Οργανισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την απόφαση C-111/22 P που εξεδόθη στις 11.1.2024, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δέχθηκε ότι το Γενικό Δικαστήριο με την απόφασή του T- 159/20 υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο σχετικά με την ερμηνεία της υποχρέωσης αντικειμενικής αμεροληψίας που βαρύνει τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης,  κατά το άρθρο 41, παρ. 1 του…

Περισσότερα

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-280/19P: Απόρριψη της αναίρεσης του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA)

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απόφαση που εξεδόθη στις 14.01.2021, απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA) κατά της απόφασης T 348/16 OP του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, με την οποία το τελευταίο είχε κάνει εν μέρει δεκτή την αναγνωριστική αγωγή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) που ασκήθηκε δυνάμει…

Περισσότερα

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση Τ-392/15: Απορρίφθηκε η προσφυγή της εταιρίας Ευρωπαϊκή Δυναμική κατά του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUAR)

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απόφαση που εξεδόθη στις 4 Ιουλίου 2017, απέρριψε την προσφυγή ακυρώσεως της ανωτέρω εταιρίας κατά του EUAR. Την υπεράσπιση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου είχε αναλάβει η δικηγορική εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι».

Περισσότερα

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση Τ-270/15: Δεκτή η προσφυγή της εταιρίας ANKO (Ανώνυμος Εταιρία Αντιπροσωπειών, Εμπορίου και Βιομηχανίας) κατά του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA)

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απόφαση που εξεδόθη στις 29 Νοεμβρίου 2016, έκανε δεκτή την αγωγή της ανωτέρω εταιρίας κατά του REA. Την υπεράσπιση της υπόθεσης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου είχε αναλάβει η δικηγορική εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι». Με την αγωγή της βάσει του άρθρου 272 ΣΛΕΕ η εταιρία ζήτησε από το…

Περισσότερα

Απόφαση του Δικαστηρίου στην Υπόθεση C-78/14 P: Απόρριψη της αναίρεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απόφαση που εξεδόθη στις 29.10.2015, απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της απόφασης T-117/12 του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, με την οποία το τελευταίο είχε κάνει δεκτή την αναγνωριστική αγωγή της ΑΝΚΟ που ασκήθηκε δυνάμει του άρθρου 272 ΣΛΕΕ. Η αγωγή της ΑΝΚΟ είχε ως αίτημα, αφενός,…

Περισσότερα

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση T-320/09: Δεκτή η προσφυγή της εταιρείας Planet AE Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απόφαση που εξεδόθη στις 22 Απριλίου 2015, έκανε δεκτή την προσφυγή της ανωτέρω εταιρείας κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την υπεράσπιση της ανωτέρω υπόθεσης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου είχε αναλάβει η εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι». Με την προσφυγή στην υπόθεση T-320/09 η εταιρεία αιτήθηκε από το Γενικό Δικαστήριο…

Περισσότερα

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση Τ-165/12 : Δεκτή η προσφυγή των εταιριών European Dynamics Luxembourg SA και Ευρωπαϊκή Δυναμική – Προηγμένα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής και Τηλεματικής AE κατά της Ευρ. Επιτροπής

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απόφαση που εξεδόθη στις 13 Δεκεμβρίου 2013, έκανε δεκτή την προσφυγή των ανωτέρω εταιριών κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την υπεράσπιση της ανωτέρω υπόθεσης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου είχε αναλάβει η εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι». Με την προσφυγή στην υπόθεση T-165/12 οι εταιρίες αιτούνταν από το Γενικό Δικαστήριο…

Περισσότερα

Αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υποθέσεις Τ-117/12 και Τ-118/12: Δεκτές οι αγωγές της εταιρίας ΑΝΚΟ κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δύο αποφάσεις που εξεδόθησαν στις 12 Δεκεμβρίου 2013, έκανε δεκτές αγωγές της εταιρίας ΑΝΚΟ κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την υπεράσπιση των ανωτέρω υποθέσεων ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου είχε αναλάβει η εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι». Με τις αγωγές T-117/12 και T-118/12, η εταιρία αιτούνταν από το Γενικό Δικαστήριο, πρώτον,…

Περισσότερα

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Καταβολή δίκαιης αποζημίωσης στον προσφεύγοντα

Στις 5 Δεκεμβρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξέδωσε απόφαση σχετικά με την δίκαιη ικανοποίηση που πρέπει να καταβληθεί στον προσφεύγοντα στην υπόθεση υπ’ αριθ. 56759/08. Ο προσφεύγων στη συγκεκριμένη υπόθεση εκπροσωπήθηκε από τη δικηγορική εταιρία Χριστιανός και Συνεταίροι. Ως προς τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, το 2009 τα ελληνικά ανώτατα δικαστήρια είχαν…

Περισσότερα

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Υπόθεση T-638/11: Δεκτή Προσφυγή Ακυρώσεως των εταιριών European Dynamics κλπ. κατά Αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA)

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Απόφαση που εξεδόθη στις 15 Οκτωβρίου 2013 έκανε δεκτή προσφυγή ακυρώσεως κατά αποφάσεως του EMA, με την οποία απορρίφθηκε η προσφορά των προσφευγουσών στο πλαίσιο του ανοιχτού διαγωνισμού EMA/2011/05/DV. Ειδικότερα, οι προσφεύγουσες προέβαλλαν τρεις λόγους προς στήριξη της αιτήσεώς τους ακυρώσεως. Πρώτον, ότι ο EMA δεν αιτιολόγησε ή…

Περισσότερα

Απόφαση του Δικαστηρίου στην Υπόθεση C-314/11P: Απόρριψη της αίτησης αναιρέσεως της Ευρ. Επιτροπής

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απόφαση που εξεδόθη στις 19.12.2012, απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της διατάξεως T-320/09 του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, με την οποία το τελευταίο είχε απορρίψει την ένσταση απαραδέκτου που είχε καταθέσει η Επιτροπής επί προσφυγής της εταιρείας PLANET Α.Ε. Η προσφυγή της PLANET A.E. αφορούσε την…

Περισσότερα

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην Υπόθεση T-308/10P: Απόρριψη της αίτησης αναιρέσεως της Ευρ. Επιτροπής

Το Γενικό Δικαστήριο, με απόφαση που εξεδόθη στις 12 Ιουλίου 2012, απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της αποφάσεως F-30/08 του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δια της οποίας η Επιτροπή είχε υποχρεωθεί στην αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που προκάλεσε σε π. ανώτατο υπάλληλο της Eurostat, εμπλέκοντάς τον αθεμίτως στο «σκάνδαλο της…

Περισσότερα

Απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σχετικά με αναφορά κατά της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

Η δικηγορική εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι» εκπροσώπησε μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Έργων στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε υπόθεση ενώπιον του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, σχετικά με παρατυπίες που διεπράχθησαν από την OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) κατά τη διάρκεια επιτόπιου…

Περισσότερα

Απόφαση του Δικαστηρίου στην Υπόθεση της ελληνικής συμβολαιογραφίας, C-61/08 Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

Με την απόφασή του στην υπόθεση C-61/08 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η Ελληνική Δημοκρατία, διατηρώντας στη νομοθεσία της την προϋπόθεση ελληνικής ιθαγένειας για την πρόσβαση στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου, παρέβη τις υποχρεώσεις της εκ του άρθρου 49 ΣΛΕΕ, το οποίο καθιερώνει την ελευθερία εγκαταστάσεως. Αντίθετα, το Δικαστήριο απέρριψε την αιτίαση της Επιτροπής…

Περισσότερα

Η μη αναγνώριση από τα ελληνικά δικαστήρια αλλοδαπής απόφασης περί υιοθεσίας από μοναχό παραβιάζει την ΕΣΔΑ

Η εταιρία «Χριστιανός & Συνεταίροι» υποστήριξε με επιτυχία προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (υπόθεση υπ’ αριθ. 56759/08), το οποίο στις 3 Μαΐου 2011 έκρινε ομόφωνα ότι η μη αναγνώριση από τα ελληνικά δικαστήρια αμερικανικής απόφασης υιοθεσίας από μοναχό συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του υιοθετουμένου τέκνου. Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Αρείου…

Περισσότερα

Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου στην Υπόθεση Τ-320/09, Planet κατά Επιτροπής

Το Γενικό Δικαστήριο με διάταξή του που εξεδόθη στις 13 Απριλίου 2011, απορρίπτει την ένσταση απαραδέκτου της Επιτροπής επί της προσφυγής της εταιρείας PLANET Α.Ε. περί ακυρώσεως των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) με τις οποίες αιτήθηκε και ενεργοποιήθηκε η εγγραφή της προσφεύγουσας στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (ΣΕΠ). Για πρώτη φορά το…

Περισσότερα

Το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με κρατικές ενισχύσεις προς τις Ολυμπιακές Αερογραμμές

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2010 εξεδόθη η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Τ-416/05, η οποία αφορά προσφυγή της εταιρίας Ολυμπιακές Αερογραμμές περί ακυρώσεως της απoφάσεως C(2005)2706 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με κρατικές ενισχύσεις ύψους 39,75 εκατ. ευρώ, που φέρεται ότι χορηγήθηκαν στην ως άνω εταιρία. Ειδικότερα, με την απόφασή της η Επιτροπή…

Περισσότερα

Προσφυγή Ολυμπιακών Αερογραμμών κατά απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κρατικών ενισχύσεων

Στις 14 Ιουνίου 2010 διεξήχθη ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προφορική διαδικασία στην υπόθεση Τ-416/05, η οποία αφορά προσφυγή των Ολυμπιακών Αερογραμμών περί ακυρώσεως της αποφάσεως C (2005) 2706 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με φερόμενες κρατικές ενισχύσεις υπέρ της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Με την προσφυγή των Ολυμπιακών Αερογραμμών, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από την…

Περισσότερα

Υπόθεση F-30/08: Αποκατάσταση ηθικής βλάβης π. ανώτατου υπαλλήλου της Eurostat από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 11.5.2010 εξεδόθη από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απόφαση επί της υπόθεσης F-30/08, δια της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται στην αποκατάσταση της ηθικής βλάβης π. ανώτατου υπάλληλου της Eurostat, λόγω αθέμιτης εμπλοκής του στο «σκάνδαλο της Eurostat» το 2003. Την υπεράσπιση της ανωτέρω υπόθεσης είχε αναλάβει η εταιρία «Χριστιανός και…

Περισσότερα

Η Ελληνική Συμβολαιογραφία ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 27.4.2010 διεξήχθη ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προφορική διαδικασία στην υπόθεση C-61/08, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, με αντικείμενο την κατάργηση της προϋπόθεσης της ιθαγένειας για την άσκηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος στην Ελλάδα. Επρόκειτο για μια πολυσύνθετη διαδικασία, στην οποία συνεκδικάζονταν, εκτός από την προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας, και οι προσφυγές της…

Περισσότερα

Υπεράσπιση της υπόθεσης F-30/08 ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 18.11.2009 διεξήχθη ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση F-30/08, με αντικείμενο την αποκατάσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ζημίας φυσικού προσώπου, λόγω αθέμιτης εμπλοκής του στο σκάνδαλο της Eurostat το 2003. Επί της ανωτέρω αγωγής, την οποία κατέθεσε και υπεράσπισε η εταιρία μας, αναμένεται πλέον η έκδοση…

Περισσότερα

Προσφυγή κατά της έκτακτης εισφοράς

Η εταιρία “Χριστιανός και Συνεταίροι”, μετά την κατάρτιση γνωμοδότησης επί της έκτακτης εισφοράς για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανέλαβε σειρά υποθέσεων κατά του ανωτέρω μέτρου ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, οπότε αναμένεται πλέον και η έκδοση των πρώτων αποφάσεων.

Περισσότερα