Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-280/19P: Απόρριψη της αναίρεσης του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA)

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απόφαση που εξεδόθη στις 14.01.2021, απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA) κατά της απόφασης T 348/16 OP του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, με την οποία το τελευταίο είχε κάνει εν μέρει δεκτή την αναγνωριστική αγωγή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) που ασκήθηκε δυνάμει…

Περισσότερα

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση Τ-392/15: Απορρίφθηκε η προσφυγή της εταιρίας Ευρωπαϊκή Δυναμική κατά του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUAR)

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απόφαση που εξεδόθη στις 4 Ιουλίου 2017, απέρριψε την προσφυγή ακυρώσεως της ανωτέρω εταιρίας κατά του EUAR. Την υπεράσπιση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου είχε αναλάβει η δικηγορική εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι».

Περισσότερα

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση Τ-270/15: Δεκτή η προσφυγή της εταιρίας ANKO (Ανώνυμος Εταιρία Αντιπροσωπειών, Εμπορίου και Βιομηχανίας) κατά του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA)

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απόφαση που εξεδόθη στις 29 Νοεμβρίου 2016, έκανε δεκτή την αγωγή της ανωτέρω εταιρίας κατά του REA. Την υπεράσπιση της υπόθεσης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου είχε αναλάβει η δικηγορική εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι». Με την αγωγή της βάσει του άρθρου 272 ΣΛΕΕ η εταιρία ζήτησε από το…

Περισσότερα

Απόφαση του Δικαστηρίου στην Υπόθεση C-78/14 P: Απόρριψη της αναίρεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απόφαση που εξεδόθη στις 29.10.2015, απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της απόφασης T-117/12 του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, με την οποία το τελευταίο είχε κάνει δεκτή την αναγνωριστική αγωγή της ΑΝΚΟ που ασκήθηκε δυνάμει του άρθρου 272 ΣΛΕΕ. Η αγωγή της ΑΝΚΟ είχε ως αίτημα, αφενός,…

Περισσότερα

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση T-320/09: Δεκτή η προσφυγή της εταιρείας Planet AE Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απόφαση που εξεδόθη στις 22 Απριλίου 2015, έκανε δεκτή την προσφυγή της ανωτέρω εταιρείας κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την υπεράσπιση της ανωτέρω υπόθεσης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου είχε αναλάβει η εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι». Με την προσφυγή στην υπόθεση T-320/09 η εταιρεία αιτήθηκε από το Γενικό Δικαστήριο…

Περισσότερα

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση Τ-165/12 : Δεκτή η προσφυγή των εταιριών European Dynamics Luxembourg SA και Ευρωπαϊκή Δυναμική – Προηγμένα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής και Τηλεματικής AE κατά της Ευρ. Επιτροπής

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απόφαση που εξεδόθη στις 13 Δεκεμβρίου 2013, έκανε δεκτή την προσφυγή των ανωτέρω εταιριών κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την υπεράσπιση της ανωτέρω υπόθεσης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου είχε αναλάβει η εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι». Με την προσφυγή στην υπόθεση T-165/12 οι εταιρίες αιτούνταν από το Γενικό Δικαστήριο…

Περισσότερα

Αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υποθέσεις Τ-117/12 και Τ-118/12: Δεκτές οι αγωγές της εταιρίας ΑΝΚΟ κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δύο αποφάσεις που εξεδόθησαν στις 12 Δεκεμβρίου 2013, έκανε δεκτές αγωγές της εταιρίας ΑΝΚΟ κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την υπεράσπιση των ανωτέρω υποθέσεων ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου είχε αναλάβει η εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι». Με τις αγωγές T-117/12 και T-118/12, η εταιρία αιτούνταν από το Γενικό Δικαστήριο, πρώτον,…

Περισσότερα

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Καταβολή δίκαιης αποζημίωσης στον προσφεύγοντα

Στις 5 Δεκεμβρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξέδωσε απόφαση σχετικά με την δίκαιη ικανοποίηση που πρέπει να καταβληθεί στον προσφεύγοντα στην υπόθεση υπ’ αριθ. 56759/08. Ο προσφεύγων στη συγκεκριμένη υπόθεση εκπροσωπήθηκε από τη δικηγορική εταιρία Χριστιανός και Συνεταίροι. Ως προς τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, το 2009 τα ελληνικά ανώτατα δικαστήρια είχαν…

Περισσότερα

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Υπόθεση T-638/11: Δεκτή Προσφυγή Ακυρώσεως των εταιριών European Dynamics κλπ. κατά Αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA)

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Απόφαση που εξεδόθη στις 15 Οκτωβρίου 2013 έκανε δεκτή προσφυγή ακυρώσεως κατά αποφάσεως του EMA, με την οποία απορρίφθηκε η προσφορά των προσφευγουσών στο πλαίσιο του ανοιχτού διαγωνισμού EMA/2011/05/DV. Ειδικότερα, οι προσφεύγουσες προέβαλλαν τρεις λόγους προς στήριξη της αιτήσεώς τους ακυρώσεως. Πρώτον, ότι ο EMA δεν αιτιολόγησε ή…

Περισσότερα

Απόφαση του Δικαστηρίου στην Υπόθεση C-314/11P: Απόρριψη της αίτησης αναιρέσεως της Ευρ. Επιτροπής

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απόφαση που εξεδόθη στις 19.12.2012, απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της διατάξεως T-320/09 του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, με την οποία το τελευταίο είχε απορρίψει την ένσταση απαραδέκτου που είχε καταθέσει η Επιτροπής επί προσφυγής της εταιρείας PLANET Α.Ε. Η προσφυγή της PLANET A.E. αφορούσε την…

Περισσότερα