Η δικηγορική εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι» λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του διαδικτυακού της τόπου. Διευκρινίζεται ότι η δικηγορική εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι» δεν λαμβάνει κανένα στοιχείο από τους επισκέπτες και χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου.