Ίδρυση:

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε από τον Καθηγητή κ. Β. Χριστιανό το 2002 και έχει έκτοτε συνεχή παρουσία, υπερασπίζοντας φυσικά και νομικά πρόσωπα ενώπιον όλων των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, καθώς και στα εθνικά δικαστήρια, όπου αναδεικνύει πτυχές του ευρωπαϊκού δικαίου.

Η δικηγορική μας εταιρεία εξειδικεύεται κατεξοχήν στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (boutique law firm) και στην αλληλεπίδρασή του με το εθνικό δίκαιο. Μέσα από ένα ευέλικτο και ολιγομελές σχήμα δικηγόρων με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο διεθνών συναλλαγών, προσφέρουμε λύσεις ακόμη και στα πιο σύνθετα ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου.

Η εικοσαετής εμπειρία του Καθηγητή κ. Β. Χριστιανού στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνεχής επαφή της εταιρείας με τις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους τομείς συνιστά εγγύηση για το αποτέλεσμα.

Στόχος:

  • Η παροχή υψηλής ποιότητας και νομικών υπηρεσιών στο ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο, εξειδικευμένα για τις ανάγκες του συγκεκριμένου πελάτη, με έμφαση στην αλληλοδιείσδυση μεταξύ εθνικού δικαίου και δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η ανεύρεση καινοτόμων λύσεων και η παροχή στρατηγικών συμβουλών για κάθε είδους ζήτημα ευρωπαϊκού δικαίου.
  • Η ανάδειξη ζητημάτων ευρωπαϊκού δικαίου ακόμα και σε υποθέσεις prima facie εθνικού δικαίου με σκοπό το επωφελέστερο αποτέλεσμα για τον πελάτη.
  • Η υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων ενώπιον του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.
  • Η τετραμελής ομάδα μας χαρακτηρίζεται από την αριστεία, τον δυναμισμό και την άμεση ανταπόκριση στις προκλήσεις.

Εχέγγυα:

Η επιστημονική γνώση, ο επαγγελματισμός, η πολυετής εμπειρία και η ευελιξία ενός μικρού και αποτελεσματικού σχήματος, σε άμεση επαφή με τον πελάτη.