Η εταιρεία μας ιδρύθηκε από τον Καθηγητή κ. Β. Χριστιανό το 2002 και έχει έκτοτε συνεχή παρουσία, υπερασπίζοντας φυσικά και νομικά πρόσωπα ενώπιον όλων των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, καθώς και στα εθνικά δικαστήρια, όπου αναδεικνύει πτυχές του ευρωπαϊκού δικαίου.

Η δικηγορική μας εταιρεία εξειδικεύεται κατεξοχήν στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (boutique law firm) και στην αλληλεπίδρασή του με το εθνικό δίκαιο. Μέσα από ένα ευέλικτο και ολιγομελές σχήμα δικηγόρων με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο διεθνών συναλλαγών, προσφέρουμε λύσεις ακόμη και στα πιο σύνθετα ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου.

Η εικοσαετής εμπειρία του Καθηγητή κ. Β. Χριστιανού στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνεχής επαφή της εταιρείας με τις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους τομείς συνιστά εγγύηση για το αποτέλεσμα.