Εταίρος (από το 2019)

Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.) και Ακαδημαϊκός Βοηθός στο Κολλέγιο της Ευρώπης (Μπρυζ)

Τίτλοι: LLM στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κολλέγιο της Ευρώπης (Μπρυζ)

Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά