Ιδρυτής και Εταίρος (2002-2016) – Of Counsel (2017 έως σήμερα)

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω – Δ.Σ.Α.
Avocat, Λουξεμβούργο – Barreau de Luxembourg

Ομότιμος Καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών | Μέλος του Board of Trustees της Europäische Rechtsakademie (Trier-Γερμανία) | Διευθυντής του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου – ΚΔΕΟΔ (2011-2018) | Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (2011-2013) | μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (2005-2007) | μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Ενώσεως FIDE (Ελλάδα) (2001-2005) | Εισηγητής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1987-2001) | Assistant Professor στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ι.P.A.) (Maastricht) | Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας (Γαλλία) | Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Paris II | Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου

Τίτλοι: Πανεπιστήμιο Paris II, PhD (Doctorat d’ État)

Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά