Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία στην υπεράσπιση ποινικών υποθέσεων με πτυχές ευρωπαϊκού δικαίου ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

Συγκεκριμένα, ο Καθηγητής Β. Χριστιανός έχει υπερασπιστεί φυσικά πρόσωπα σε υποθέσεις που αφορούν, ιδίως, παραβάσεις του ν. 2803/2000 σε σχέση με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε υποθέσεις ερευνών της OLAF.