Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία στο χειρισμό φορολογικών υποθέσεων για λογαριασμό εταιρειών και φυσικών προσώπων, ενώ ο Καθηγητής Β. Χριστιανός έχει παράσχει και σχετικές γνωμοδοτήσεις, ιδίως σε ζητήματα ΦΠΑ.

Σχετικές γνωμοδοτήσεις:

  • Νομική φύση σύμβασης κατασκευής ιδιωτικού έργου και πτυχές φορολογικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου (2018)
  • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φορολογικής μεταχείρισης (ΦΠΑ) επιχείρησης στον τομέα των μεταφορών (2011)
  • Συμβατότητα της επιβολής έκτακτης εισφοράς με το άρθρο 18 του Νόμου 3758/2009 προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γενικότερα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009)