Η εταιρεία και ο καθηγητής κ. Β. Χριστιανός έχουν ιδιαίτερη εμπειρία στο χώρο της προστασίας των καταναλωτών με γνωμοδοτήσεις, μεταξύ άλλων, στον τομέα των τραπεζικών υπηρεσιών που αφορούν τους καταναλωτές.

Η εξειδίκευση της εταιρείας εκτείνεται ιδιαίτερα στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό διαμορφώθηκε με σειρά ευρωπαϊκών οδηγιών.

Ακόμη, η εταιρεία έχει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση αιτημάτων αποζημίωσης προς αερομεταφορέα για ακύρωση ή καθυστέρηση πτήσης, καθώς και για αιτήματα αποζημίωσης και καταγγελίες σε σχέση με θαλάσσιες, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, για καθυστέρηση δρομολογίου, απώλεια αποσκευής, ατυχήματα και αθέμιτες πρακτικές.

Σχετικές γνωμοδοτήσεις:

  • Εξέταση συμβατότητας πολιτικής εταιρείας για την εγγύηση προϊόντων από τη σκοπιά του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου (2014)

Δημοσιεύσεις:

Καθηγητής Β. Χριστιανός:

– Κοινοτικό Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 1997

– «Η προστασία του επενδυτή ως καταναλωτή στο Κοινοτικό Δίκαιο», Ελληνική Δικαιοσύνη, 2002, σελ. 1558 – 1568

– Encyclopédie juridique de droit communautaire (εκδ. Dalloz), V° Consommateurs (σε συνεργασία με τον Καθηγητή F. Picod – εκδοθείσα το 2003)

– «Η προστασία του καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα – Μία κοινωνική πολιτική με “παράπλευρες απώλειες”», σε Κοινοτικό Δίκαιο & Εμπορικό Δίκαιο, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2007, σελ. 181-191

– «La recevabilité des actions de groupe devant la CJCE», in Group actions and consumer protection, ed. Story-Scientia, 1992, σελ. 218-237

– «Caractéristiques fondamentales de la loi hellénique no 2251/94 et droit communautaire de la Consommation», in Law and diffuse interests in the European Legal Order, Liber amicorum Norbert Reich,  Nomos, 1997, σελ. 357-371

– «Réflexions sur les possibilités de développement de l’action collective transfrontière dans la cadre du marché intérieur», in Actions collectives transfrontières des organisations des consommateurs – Droit international et du marché intérieur, Prof. Bernd Stauder ed., Vol. 4, Zürich, 1997, σελ. 203-211

– «L’accès des consommateurs à la justice dans la Communauté européenne», in Vers un code européen de la consommation, ed. Filali Osman, Bruylant, Bruxelles, 1998, σελ. 265-285