Ο τομέας της προστασίας των προσωπικών δεδομένων έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία μετά και την έκδοση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς έχει χειριστεί υποθέσεις τόσο ενώπιον του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (υποθέσεις C 2009-0724 και C 2009-0726) όσο και ενώπιον εθνικών αρχών.

Η εταιρεία έχει παράσχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε σχέση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).