Η επωνυμία (domain name) και τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων του παρόντος διαδικτυακού τόπου και επίσης ο διακριτικός τίτλος «Χριστιανός και Συνεταίροι», αποτελούν πνευματικό έργο της δικηγορικής εταιρίας «Χριστιανός και Συνεταίροι» και τελούν υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Η αναπαραγωγή αντιγράφων δημοσιευμένου υλικού για προσωπική χρήση και η χορήγηση αντιγράφων σε άλλους για ενημερωτικούς μόνο σκοπούς επιτρέπονται, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν χώρα δωρεάν και ότι δεν αντιγράφονται ουσιώδη τμήματα του διαδικτυακού τόπου.

Αντίθετα, απαγορεύονται η μόνιμη αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση των περιεχομένων των ιστοσελίδων αυτού του διαδικτυακού τόπου καθώς και η δημιουργία υπερσύνδεσης (hyperlink) σε οποιοδήποτε μέρος του δικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της δικηγορικής εταιρείας «Χριστιανός και Συνεταίροι».

Για την χορήγηση τέτοιας συγκατάθεσης, μπορείτε να επικοινωνήστε με την εταιρία μας στα τηλέφωνα επικοινωνίας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση christianos@christianos.eu.