Εταίρος (από το 2019)

Δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκαις – Δ.Σ.Α

Τίτλοι: LL.M. Νομική Σχολή Αθηνών (Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης),

Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών (Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά